Skip to content

Svenskt företag får rätt mot läkemedelsjätte - blodsockermätare utgör inte patentintrång

Blodsockermätare

Det schweiziska läkemedelsbolaget Roche stämde det svenska företaget EveryMed på grund av hävdat patentintrång. Bolaget hävdade att det svenska företagets blodsockermätare gör intrång på bolagets egna storsäljande mätare.

EveryMed svarade med att väcka talan om ogiltigförklaring av en del av Roches patent. Bland annat anfördes att Roches blodsockermätare saknade uppfinningshöjd och att beskrivningen av uppfinningen var otydlig.

Tingsrätten menade att patentintrång skett till viss del och meddelade EveryMed vitesförbud samt beslutade att intrångsföremålen skulle förstöras.

Everymeds talan om ogiltigförklaring lämnades dock utan bifall då tingsrätten bedömde att uppfinningen hade uppfinningshöjd och var tydligt beskriven.

EveryMed ålades därför att stå Roches rättegångskostnader i såväl ogiltighetsmålet som intrångsmålet.

Hovrätten pekar på att hela patentet måste ogiltigförklaras om ett patentkrav är ogiltigt och att en ogiltighetsförklaring inte får avse endast en del av ett patent. Domstolen, som instämmer i tingsrättens bedömning, lämnar EveryMeds ogiltighetstalan utan bifall.

Däremot menar hovrätten att EveryMeds blodsockermätare faller utanför Roches patents skyddsområde enligt två patentkrav. Tillverkning, marknadsföring och försäljning av EveryMeds blodsockermätare utgör därför inte intrång i Roches patent.

Rätten ändrar därför underinstansens dom i denna del och Roches intrångstalan ogillas.

Samtidigt friar hovrätten EveryMed från ersättningsskyldigheten i intrångsmålet och ålägger istället Roche att stå Everymeds rättegångskostnader i den delen i såväl tingsrätt som hovrätt.

EveryMed åläggs dock att stå Roches rättegångskostnader i ogiltighetsmålet även i hovrätten.

  • Martina Valentin

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt