Skip to content

Politiker nekas ta del av hela sin personakt hos SÄPO på grund av sekretess

En känd politiker som begärt att få ta del av sin personakt hos Säkerhetspolisen fick avslag gällande vissa delar på grund av sekretess. Kammarätten gör ingen annan bedömning och avslår nu mannens överklagan.

En känd svensk politiker, tidigare minister, hade begärt att få ta del av sin personakt hos Säkerhetspolisen.

Säkerhetspolisen beslutade att politikern endast fick ta del av vissa handlingar i personakten. En del var maskerade eller försedda med förbehåll medan begäran om andra delar avslogs.

Anledningen var att handlingarna skulle innehålla uppgifter om bland annat Säkerhetspolisens verksamhet och Sveriges internationella förhållanden.

Politiken överklagade besluten till kammarrätten och hävdade bland annat att han inte fått insyn i handlingar som rörde hans yrkesverksamhet och person under kalla kriget samt att de handlingar han fått del av innehöll direkta felaktigheter.

Kammarrätten konstaterar att handlingarna i personakten innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. Rätten finner också att det inte finns skäl att frångå den bedömning som Säkerhetspolisen gjort samt konstaterar att förhållandena inte är sådana att politikern ska få ta del av ytterligare material.

Kammarrätten avslår därför överklagandet.

Therese Åkerlund

Foto: Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt