Skip to content

Polis som friats i sexmål får ersättning

JK har beslutat att bevilja ersättning till en polis som varit frihetsberövand i samband med att han stod åtalad för bland annat våldtäkt och misshandel.

En man som arbetade som polis stod åtalad för bland annat våldtäkt, misshandel och sexuellt tvång. Efter att han friats från samtliga åtalspunkter yrkade mannen ersättning för att han felaktigt suttit frihetsberövad.

Mannen yrkade ersättning som avsevärt överstiger vad som normalt utgår då han haft restriktioner under tiden han suttit häktad samt då frihetsberövandet fått publicitet vilket inneburit avsevärda besvär. Han uppgav också att han lidit men av att en psykolog hörts under huvudförhandlingen trots att försvaret invänt mot detta.

JK beviljar nu ersättning om 98 000 kronor för lidande, förlorad arbetsförtjänst samt ombudskostnader. JK pekar dock på att detta är i enlighet med den normala ersättningsnivån och att det inte förekommit några omständigheter som skulle vara skäl till förhöjd ersättning.

  • Martina Valentin

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt