Skip to content

Oenig MiÖD: Våldtagen kvinna från nordvästra Kongo kan utvisas

Migrationsöverdomstolen instämmer i migrationsdomstolens och Migrationsverkets bedömningar och nekar en 38-årig kvinna från Kongo, DRK, uppehållstillstånd. Trots att FN:s kommitté mot tortyr uttalat att omfattningen av sexuellt våld är alarmerande hög över hela landet menar domstolen, som är oenig, att utvisning till de nordvästra delarna kan ske.

En 38-årig kvinna från Kongo, DRK, ansökte om asyl i Sverige och anförde att hon utsatts för både gruppvåldtäkter och tortyr i sitt hemland.

Migrationsverket avslog ansökan och migrationsdomstolen avslog överklagandet.

Hon överklagade då till Migrationsöverdomstolen, MiÖD och hänvisade bland annat till FN:s kommitté mot tortyr gällande ett klagomål där Sverige fälldes till ansvar för brott mot sina internationella åtaganden. Detta sedan en ensamkommande kvinna och hennes dotter utvisats till DRK.

Kommittén uttalade att våld mot kvinnor, i synnerhet våldtäkter och gruppvåldtäkter, är ett stort problem även i områden som inte drabbats av väpnade konflikter och att omfattningen av sexuellt våld är alarmerande hög över hela landet.

 Ett kammarrättsråd är skiljaktigt och anser att kvinnan ska förklaras vara flykting.

MiÖD konstaterar också att även en kongolesisk kvinna kan utvisas till vissa områden i DRK utan att det strider mot vare sig utlänningslagen eller Sveriges internationella åtaganden inom MR-området.

Enligt MiÖD kan kvinnans fruktan för förföljelse på grund av kön inte anses välgrundad eftersom hon inte är att betrakta som flykting. Då hon inte kan anses vara i behov av skydd av någon annan anledning och då det inte heller föreligger synnerligen ömmande omständigheter avslår MiÖD överklagandet.

  • Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt