Skip to content

Nationellt förbud mot utländsk kasinoreklam hindrar inte den fria rörligheten

Lagstiftning som ämnar skydda medborgare från risker med att bland annat hasardspel utgör inte ett hinder mot den fria rörligheten enligt EU-domstolen.

Två bolag ansökte om tillstånd för att göra reklam i Österrike för sina kasinon belägna i Slovenien. Ansökningarna avslogs eftersom den ansvariga myndigheten inte ansåg det visat att slovensk rätt erbjöd samma skydd för spelare med exempelvis spelmissbruk som österrikisk lag.

Bolagen överklagade besluten och menade att de tagits i strid med friheten att tillhandahålla tjänster enligt unionsrätten. Domstolen i Österrike hänsköt frågan till EU-domstolen.

EU-domstolen pekar på att lagstiftningen om hasardspel tillhör de områden där det föreligger avsevärda moraliska, religiösa och kulturella skillnader mellan medlemsstaterna. I och med att den aktuella lagstiftningen avser skydda medborgare mot riskerna med hasardspel och eftersom det endast krävs att de bestämmelser som är tillämpliga i den andra medlemsstaten utgör ett skydd jämförligt med det nationella, anses de österrikiska reglerna proportionella.

Medlemsstater är enligt EU-domstolen fria att fastställa en individuell skyddsnivå gällande hasardspel så länge det inte ställs krav på identisk lagstiftning från andra medlemstater.

 

Foto: Scanpix

  • Martina Valentin

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt