Skip to content

Migrationsdomstolen beviljar inte visum för fotbollslag från Syrien

Förvaltningsrätten i Göteborg har beslutat att inte bevilja spelarna i och ledarna för ett fotbollslag från Syrien visum för deltagande i Gothia Cup.

Spelarna och ledarna för ett fotbollslag har ansökt om visum för att delta i turneringen Gothia Cup som spelas i Göteborg.

Migrationsdomstolen har dock bedömt att säkerhetssituationen i Syrien för närvarande är mycket all­varlig och att risken för att viseringssökande från Syrien stannar inom Schengen­om­rå­det efter att deras visum gått ut är mycket hög. Det gäller även barn och ung­domar.

Domstolen anser att risken för att spelarna väljer att stanna kvar inom Schengenområdet efter vise­rings­ti­dens utgång är så pass stor att besökets ange­lägen­hets­grad inte uppväger risken. Att endast ett fåtal dagar nu återstår av turneringen förstärker domstolens bedöm­ning.

Varken spelarna eller ledarna för fotbollslaget beviljas därför visum.

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt