Skip to content

MD förbjuder otillbörlig reklam för halsbränneläkemedel

Läkemedelsföretaget bakom läkemedlet Galieve har vilselett kunderna i sin reklam, anser Marknadsdomstolen. Företaget förbjuds nu att använda sig av vissa av påståendena i reklamen.

Ett läkemedelsföretag väckte talan mot ett annat i Marknadsdomstolen med anledning av marknadsföringen av det receptfria läkemedlet Galieve, som motverkar halsbränna och sura uppstötningar.

Målsägaren hävdade att läkemedelsföretaget som marknadsförde Galieve hade i såväl TV-reklam som på sin webbplats och i sin produktbroschyr gjort vissa påståenden som inte omfattas av produktresuméerna för Galieve. Målsägaren menadeatt vissa av påståendena stred mot god branschsed och att de var vilseledande.

MD anser, till skillnad från målsägaren, att det finns stöd för att säga att läkemedlet i fråga ger ”snabb och effektiv lindring”. Domstolen instämmer dock i att det saknas stöd för att gå så långt som att säga att det utgör en ”effektiv behandling” samt att det ”lindrar efter tre minuter” eller ”verkar i upp till fyra timmar”.

Eftersom att påståendena saknar stöd i produktresuméerna är de inte förenliga med Läkemedelsverkets föreskrifter och de är därför inte heller förenliga med god marknadsföringssed.

MD anser också att påståendena troligtvis påverkar kundens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut och därför är de otillbörliga och ska förbjudas. Förbudet förenas med vite om en miljon kronor.

  • Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt