Skip to content

Man förtalad av ex-sambos föräldrar - får skadestånd

En man som stämt sin ex-sambos föräldrar sedan de i brev till kommunen pekat ut honom som sjuklig, brottslig och klandervärd i sitt levnadssätt får nu skadestånd.

Under en pågående utredning hos socialtjänsten avseende en man och hans före detta sambos dotter, inkom sambons föräldrar med två skrivelser till kommunen.

Mannen stämde sedan föräldrarna med yrkande om skadestånd på 50 000 kronor vardera för att de i breven skulle ha uttryckt sig på ett sätt som utpekat mannen som sjuklig, brottslig och klandervärd i sitt levnadssätt.

Mannen hävdade att breven utgjorde grovt förtal. Föräldrarna bestred yrkandet.

Tingsrätten konstaterar att det föreligger två linjer i skrivelserna, dels att mannen skulle uppträda olämpligt mot dottern, dels att han på olika sätt skulle ha begått brottsliga gärningar.

Gällande förhållandet till dottern anser domstolen att uppgifterna pekar ut mannen som mycket klandervärd i sitt levnadssätt, bland annat att det skulle föreligga någon form av perversion. Vad gäller brottsliga gärningar anför domstolen att mannen inte dömts för något brott.

Då föräldrarna inte visat att uppgifterna varit sanna eller att de i övrigt haft skälig grund att framföra dem, anser domstolen att mannen har rätt till skadestånd.

Tingsrätten anser dock inte att förtalet är att anse som grovt, och tillerkänner mannen skadestånd med 5 000 kronor vardera från föräldrarna.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt