Skip to content

Mäklare kontrollerade inte samtliga dödsbodelägares identitet - varnas

En fastighetsmäklare som bland annat inte kontrollerat samtliga dödsbodelägares identitet i samband med en försäljning av ett dödsbo tilldelas nu en varning av fastighetsmäklarnämnden.

En fastighetsköpare anmälde en mäklare till fastighetsmäklarnämnden och riktade kritik mot hans agerande i samband med att hon köpt en fastighet av ett dödsbo.

Anmälaren anförde bland annat att mäklaren uppgett att bud inkommit från en annan budgivare trots att så inte var fallet. Men också att det under kontraktskrivningen framkommit att fastigheten inte var ansluten till kommunalt vatten vilket påståtts i såväl objektsbeskrivningen som kontraktet. Dessutom hade inte samtliga dödsbodelägare skrivit under kontraktet.

Fastighetsmäklarnämnden menar att det i och för sig inte är visat att det varit fråga om fiktiva bud men att ett felaktigt bud i alla fall förekommit av misstag.

Förseelsen anses dock vara ringa varför varning inte utfärdas i den delen. Däremot varnas mäklaren då han inte kontrollerat samtliga dödsbodelägares identitet.

En ledamot är skiljaktig och anser att mäklaren ska varnas också för att han inte inhämtat skriftligt samtycke till försäljningen från samtliga dödsbodelägare.

 

Foto: Scanpix

  • Martina Valentin

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt