Skip to content

Kvinna beviljas strandskyddsdispens för fritidshus

Mark- och miljödomstolen beviljar en kvinna strandskyddsdispens för fritidshus.

En kvinna ansökte om dispens från strandskyddet för att få bygga ett fritidshus på sin fastighet utanför Stockholm. Kommunen nekade dock dispens då man ansåg att fritidshuset inte var att ses som ett komplement till de byggnader som redan fanns på fastigheten.

Kommunen menade vidare att ett fritidshus nära vattnet skulle hindra allmänhetens tillgång till stranden i och med att hemfridszonen då skulle utökas. Länsstyrelsen avslog sedermera kvinnans överklagande.

Mark- och miljödomstolen menar dock att det tilltänkta fritidshuset, som är tänkt att ligga 60 meter från huvudbyggnaden, omfattas av huvudbyggnadens hemfridson. Vidare pekar domstolen på att det finns en hög kajkant som redan verkar avhållande för allmänheten att gå i land vid den aktuella stranden.

Hänsyn tas också till att det ligger en grusväg samt en mindre byggnad mellan vattnet och det tänkta fritidshuset. Därför anses det allmänna intresset att värna om allemansrätten och strandskyddet inte väga tyngre än kvinnans enskilda intresse.

Mark- och miljödomstolen upphäver därför de tidigare besluten och beviljar kvinnan strandskyddsdispens samt återförvisar målet till kommunen för tomtplatsavgränsning.

  • Martina Valentin

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt