Skip to content

Kommun dröjde sex månader med psykiatriboende - ska betala 400 000 kronor

Kammarrätten dömer Älvsbyns kommun att betala 400 000 i sanktionsavgift efter att en kvinna som beviljats psykiatriboende fått vänta i ett år.

Socialnämnden i Älvsbyns kommun beviljade i september 2009 en kvinna psykiatriboende i kommunen. Beslutet verkställdes dock inte förrän i september ett år senare och Socialstyrelsen yrkade därför i förvaltningsrätten att kommunen skulle betala en sanktionsavgift för att de underlåtit att verkställa beslutet.

Förvaltningsrätten uttalade att ett beslut om boende av det aktuella slaget normalt tar tid att verkställa, men eftersom kvinnan hade varit i stort behov av åtgärden ansågs inte dröjsmålet ursäktligt. Rätten bestämde avgiften till 50 000 kronor.

Socialstyrelsen överklagade till kammarrätten som i likhet med förvaltningsrätten anser att kommunen ska betala avgiften. Dröjsmålet bedöms vidare ha förelegat efter sex månader från beviljandet. Efter att ha beaktat de besparingar som kommunen gjort till följd av dröjsmålet, anser rätten att avgiften ska bestämmas till 400 000 kronor.

 

 

Maria Kronvall

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt