Skip to content

Kände inte till styrelseuppdrag - ändå betalningskyldig för skatteskulder

En kvinna var registrerad som styrelseledamot för ett bolag och på grund av bolagets skulder ansökte Skatteverket i förvaltningsrätten att hennes företrädaransvar skulle aktualiseras. Kvinnan invände då att hon inte insett sitt uppdrag som styrelseledamot, men Kammarrätten anser ändå att hon är betalningsskyldig.

En kvinna var registrerad som styrelseledamot för ett bolag och med anledning av bolagets skulder ansökte Skatteverket i förvaltningsrätten att hennes företrädaransvar skulle aktualiseras.

Kvinnan invände att hennes före detta arbetsgivare hade krävt att hon skulle sitta i styrelsen, men då hon inte fick någon bekräftelse från Bolagsverket eller någon annan, trodde hon att inget hade hänt.

Hon medgav att hon skrivit under en årsredovisning för bolaget, men att hon inte reflekterat över innebörden av detta. Bolagets ägare intygade att han inte trodde att hon haft kännedom om sitt uppdrag.

Trots kvinnans invändningar ansåg dock rätten att hon varit företrädare då hon i ett utlåtande till Skatteverket yttrat att hon haft vetskap om sitt uppdrag men inte förstått det ansvar som ålagts henne.

Rätten konstaterade även att en sådan företrädare inte kan åberopa att denne inte förstått innebörden av sitt ansvar till frihet från fullgörandet av sina förpliktelser. Beloppet sattes dock ned till hälften då kvinnan bedömdes ha saknat intresse i bolaget då hon varken ägt aktier i det eller ensam kunnat teckna firman.

Kammarrätten gör nu motsvarande bedömning och avslår överklagande från kvinnan.

 

 

Maria Kronvall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt