Skip to content

Intagen vägrade lämna urinprov - varnas

En intagen som vägrade lämna urinprov med motiveringen att det framgick av hans läkarjournal att han hade medicinska besvär tilldelas nu en varning i kammarätten.

Kriminalvården hade beslutat att tilldela en intagen på en anstalt en varning sedan denne vägrat att lämna urinprov.

Den intagne överklagade beslutet till förvaltningsrätten och hävdade bland annat att det av hans läkarjournal framgick att han hade medicinska besvär som gjorde att han hade problem med vattenkastningen.

Förvaltningsrätten konstaterade att en varning är en ingripande åtgärd då den kan få konsekvenser för den intagnes vidare verkställighet. Bland annat vid bedömningen av tiden för villkorlig frigivning samt beviljande av permission.

Domstolen anförde också att den intagne varit avskild för att lämna urinprov under fyra timmar. Sett till den intagnes framförda medicinska problem anser förvaltningsrätten att fyra timmar är för kort tid. Och då det handlar om ett enstaka tillfälle upphävdes varningen.

Domen överklagades till kammarrätten som anför att den intagne inte inkommit med något underlag som styrker hans medicinska tillstånd samt att det framgår att han fått tillräcklig tid på sig. Kammarrätten bifaller därför överklagandet och fastställer nu beslutet om varning.

Foto: Scanpix

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt