Skip to content

Hovrätten friar man från sexuellt utnyttjande av barn

Högsta domstolens praxis om målsägandeutsagor har fått genomslag i och med en friande dom i hovrätten. En man som åtalats för sexuellt utnyttjande av barn frias eftersom barnens utsagor utgjorde den enda bevisningen i målet.

En man åtalades i tingsrätten för bland annat grovt sexuellt utnyttjande av en väns två döttrar. Övergreppen skulle ha skett mellan åren 2002-2007 då flickorna var i 10-12 års åldern.

Flickorna, som under den aktuella tiden var fosterhemsplacerade, besökte varje månad mamman och det var främst under dessa besök som flickorna påstår att mannen slickat deras underliv och tvingat dem att ta på hans penis. Flickornas tidigare fosterfar dömdes år 2010 för övergrepp mot barnen som begicks mellan åren 2003-2009.

Tingsrätten konstaterade att barnens utsagor var den enda bevisningen och att deras berättelser delvis varit stereotypa och detaljfattiga men ansåg ändå att åtalet var styrkt och mannen dömdes till tre års fängelse.

Efter överklagande, med stöd av Högsta domstolens praxis, finner hovrätten nu att flickornas utsagor inte ensamma kan ligga till grund för en fällande dom. Domstolen anmärker att barnens detaljfattiga uppgifter måste behandlas med försiktighet eftersom en lång tid förflutit sedan de påstådda övergreppen, samt då omedvetna förskjutningar i minnesbilden kan uppkomma på grund av de övergrepp som fosterfadern utsatte dem för. Mannen frias således.

Hovrättslagmannen och en nämndeman är skiljaktiga och sällar sig till tingsrättens slutsatser om skuld och rubricering.

 

 

 

 

Maria Kronvall

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt