Skip to content

"Högsta domstolen borde ta upp fler fall som gäller tidsbestämning av livstidsstraff"

Advokat J Urban Rogers

Av advokat J Urban Rogers, Göteborg

 

Cirka 150 personer avtjänar livstidsstraff. Om tidsbestämning av livstidsstraff beslutar Örebro tingsrätt i första instans. Högsta domstolen har i tre fall, avgjorda i maj 2008, i huvuddrag lagt fast kriterierna. Vad som särskilt skall beaktas är:

a) den tid som den dömde har avtjänat,

b) vad som av domen framgår om de omständigheter som legat till grund för

straffmätningen,

c) om det finns risk för att den dömde återfaller i brottslighet av allvarligt

slag,

d) om den dömde har åsidosatt vad som gäller för verkställigheten, och

e) om den dömde har medverkat till att främja sin anpassning i samhället.

De faktorer som har fått störst betydelse i praktiken är:

 1. den avtjänade tiden och straffvärdet för brottet, och

2. återfallsrisken.

I rättsfallen från HD, som samtliga gäller ett mord som huvudbrott, anges tre typiska tidsbestämningstider, 18, 21 och 24 år. Den längre tiden avses tillämpas vid särskilt försvårande omständigheter.

Återfallsrisken bedöms av Rättsmedicinalverket på en tregradig skala; låg, mellan, och hög.

Nu till de praktiska problemen vid tillämpningen av lagstiftningen.

Straffvärdet vid dubbelmord? För det fall någon dömts för två mord, hur tidsbestämmer man då?

HD tidsbestämde straffet för MF, som dömts för sju mord och flera mordförsök till 30 år. Han hade låg återfallsrisk, där i stort sett enbart straffvärdet har betydelse för tidsbestämningen. Fallet kan inte anses vara vägledande för bedömning av straffvärdet vid dubbelmord.

Två av tre personer som dömts för samma dubbelmord, PIR och FS, med låg återfallsrisk, har fått sina straff fastställda till 27 år. Omständigheterna kring morden var försvårande (offren dödades med åtskilliga slag med tillhygge samt knivstick och knivskärningar. De dog av knivsticken). Ett av målen är avgjort av Göta Hovrätt i februari i år, och ett har precis avgjorts av Örebro tingsrätt.

Eftersom det finns fler dubbelmördare tycker jag att det vore angeläget att HD ”släppte upp” några eller något dubbelmord, för att klargöra hur långt straff dubbelmord skall tidsbestämmas till.

Bedömning vid medelhög återfallsrisk? Här är den praktiska tillämpningen besvärlig. Faktorer som vägs in är bland annat hur man skött sig på anstalten, mängden obevakade permissioner, deltagande i kriminalvårdens kurser, kontakter med familj och vänner, aktivitet inom missbruksmotverkande organisationer som Anonyma Alkoholister och Anonyma Narkomaner.

Ett exempel är KJ, som dömdes för ett ”normalfall av mord” som rimligen borde förskyllt 18 års fängelse. Örebro tingsrätt (nämnden) tidsbestämde slutligen hans straff till 22 år, efter det att man konstaterat att han vidtagit tillräckliga åtgärder för att minska återfallsrisken. Hovrätten fastställde ”nämndemannabeslutet”.

Ett annat exempel är MK, som, enligt sitt yrkande, fick straffet tidsbestämt till 24 år. Det är av beslutet oklart om straffvärdet egentligen varit lägre. Återfallsrisken ansågs ”svårbedömd”. Enligt min mening är inslaget av ”allmänt tyckande” från underdomstolarnas sida alltför högt vid bedömningen av återfallsrisken. Även i fall då gärningsmannens risk för återfall är medelhög anser jag att HD borde lämna prövningstillstånd i några fall för att lämna stöd för underdomstolarnas bedömning.

 

Advokat J Urban Rogers arbetar främst med brottmål, bland annat tidsbestämning av livstidsstraff och och hästjuridik

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt