Skip to content

HD prövar inte dödsskjutning på asylboende - tilltalade döms till fängelse

Efter att en 16-årig pojke skjutits ihjäl av misstag intill ett asylboende dömdes tre män för grovt vållande till annans död respektive medhjälp till grovt vållande till annans död. Högsta domstolen beslutar nu att inte pröva målet.

Tre män, vid gärningstillfället 19, 21 respektive 22 år gamla, åtalades för bland annat mord respektive medhjälp till mord. 19- och 21-åringen åtalades även för försök till grov misshandel.

De skulle ha åkt till ett asylboende för att köpa cannabis av en annan man. Bråk uppstod, vilket skulle ha resulterat i att 21-åringen försökt knivhugga cannabissäljaren i halsen, som dock lyckades avvärja attacken.

22-åringen skulle sedan ha anlänt till platsen och gett 21-åringen en pistol, varefter han skulle ha avlossat ett skott mot cannabissäljaren. Skottet träffade dock en 16-årig pojke i huvudet, och han avled senare.

Tingsrätten ansåg att 21-åringen gjort sig skyldig till försök till grov misshandel men att 19-åringen inte agerat som medhjälpare. Angående dödsfallet ansåg tingsrätten 21-åringen var skyldig till mord och att de andra två männen skulle dömas för medhjälp till grovt vållande till annans död.

Påföljderna för männen, som även gjort sig skyldiga till andra brott, bestämdes till fängelse i tre, fyra respektive elva år.

Domen överklagades till hovrätten, som inte fann det ställt utom rimligt tvivel att 21-åringen haft uppsåt till pojkens död, och ändrade underinstansens dom så att han dömdes för grovt vållande till annans död istället för mord. Påföljden ändrades också till sex års fängelse.

Högsta domstolen beslutar nu efter överklagande från en av medhjälparna att inte meddela prövningstillstånd i målet och hovrättens avgörande står därför fast.

  • Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt