Skip to content

Förordning om restriktioner mot terrormisstänkta får stå fast trots ifrågsatt rättslig grund

En förordning om restriktioner mot terrormisstänkta ifrågasattes av Europaparlamentet, som hävdade  att förordningen borde ogiltigförklaras. Men EU-domstolen pekar på hotet mot fred och internationell säkerhet som terrorism utgör, och menar att förordningen är riktig.

År 2009 antogs en förordning om restriktioner mot vissa personer och enheter associerade med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibaner.

Förordningen innebar bland annat en möjlighet att frysa tillgångar och belägga personer med reseförbud. Europaparlamentet yrkade vid EU-domstolen att förordningen skulle ogiltigförklaras eftersom den rättsliga grunden för förordningen utestängde parlamentet från lagstiftningsförfarandet i dessa frågor.

Domstolen pekar på att terrorism utgör hot mot fred och internationell säkerhet och att de aktuella restriktiva åtgärderna får anses ha som syfte att bekämpa detta fenomen. 

Enligt domstolen räcker det därför att konstatera att den aktuella artikeln utgör korrekt rättslig grund för åtgärder som riktar sig mot personer som är inblandade i terrorism.

Domstolen ogillar därför parlamentets talan och ålägger det att stå för rättegångskostnaderna.

  • Martina Valentin

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt