Skip to content

FN har antagit historisk resolution om yttrandefrihet på Internet

- Det är mycket glädjande att rådet tagit detta viktiga beslut idag. Internets roll för att främja yttrandefrihet och global utveckling kan inte nog understrykas och vi kommer att verka för att dagens beslut ska få genomslag även i andra internationella processer, säger utrikesminister Carl Bildt.

För första gången antog FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève i förra veckan en resolution om mänskliga rättigheter och Internet. Sverige tillsammans med Brasilien, Nigeria, Tunisien, Turkiet och USA är initiativtagarna till resolutionen.Förslaget lades fram med ytterligare stöd av fler än 80 stater och antogs med konsensus.

Resolutionen bekräftar att rätten till yttrandefrihet som finns fastslagen i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter även gäller när människor använder Internet. Samma rätt till yttrandefrihet som gäller "offline" ska gälla "online".

Resolutionen bekräftar också den vikt Internet har för global utveckling och alla stater uppmanas att främja tillgång till Internet, både till infrastruktur och innehåll.

- Det är mycket glädjande att rådet tagit detta viktiga beslut idag. Internets roll för att främja yttrandefrihet och global utveckling kan inte nog understrykas och vi kommer att verka för att dagens beslut ska få genomslag även i andra internationella processer, säger Carl Bildt.

Resolutionen som antogs i förra veckan är ett led i Sveriges långsiktiga arbete att förankra att grundläggande mänskliga rättigheter även är tillämpliga på Internet.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt