Skip to content

Fängelsedom står fast mot man som lånat ut sitt konto för miljonöverföringar

En man dömdes i tingsrätten för grovt bokföringsbrott och överträdelse av näringsförbud efter att han förmedlat pengar genom sina personliga bankkonton utan att bokföra transaktionerna. Hovrätten fastställer nu domen.

 

En man åtalades för att ha ställt sina personliga bankkonton till förfogande för att förmedla andra personers pengar. Under cirka två och ett halvt år ska cirka 8,3 miljoner kronor förmedlats utan att transaktionerna bokförts.

Mannen hade tidigare dömts för ekonomisk brottslighet och då ålagts näringsförbud.

Mannen hävdade nu att det inte rört sig om bokföringsbrott eftersom att överföringarna inte utgjort näringsverksamhet.

I andra hand menade han att det i vart fall inte varit fråga om oseriös näringsverksamhet utan snarare renodlad brottslig verksamhet som inte faller under bokföringslagens tillämpningsområde.

Tingsrätten ansåg att mannen måste haft kännedom om bokföringsskyldigheten. Domstolen dömde därför mannen för grovt bokföringsbrott och överträdelse av näringsförbud till fängelse i ett år och två månader. Det tidigare näringsförbudet förlängdes i ytterligare fem år.

Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom utan ändringar.

 

 

  • Martina Valentin

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt