Skip to content

Fängelse för sexövergrepp på förståndshandikappade elever

En man stängdes av från sitt arbete på gymnasiesärskola efter att misstänkts ha förgripit sig sexuellt på tre utvecklingsstörda elever, en pojke och två flickor.

En man stängdes av från sitt arbete på gymnasiesärskola efter att han misstänkts ha förgripit sig sexuellt på tre utvecklingsstörda elever, en pojke och två flickor. En av flickorna hördes dock aldrig under varken förundersökningen eller huvudförhandlingen varför tingsrätten ansåg att åtalet gällande henne inte var styrkt.

Trots att domstolen uttalade att elevernas utsagor skulle iakttas med stor försiktighet mot bakgrund av deras psykiska funktionsnedsättningar, menade rätten att deras berättelser om hur mannen förgripit sig på dem var trovärdiga. Att det vid några tillfällen ställts ledande frågor förändrade inte bedömningen.

Då mannen också erkänt flera av gärningarna dömdes han för åtta fall av våldtäkt samt flertalet fall av sexuellt tvång och sexuellt ofredande till fängelse i sex år. Mannen ålades vidare att betala skadestånd om 280 000 respektive 65 000 kronor till målsägandena.

Hovrätten ändrar nu tingsrättens dom så att två gärningar då den tilltalade berört målsägandenas bröst med sin mun bedöms som sexuellt ofredande och fängelsestraffet bestäms därför till fem år.

Att handlingarna inte bedöms som sexuellt tvång beror enligt hovrätten på att mannen inte samtidigt berört sig själv eller målsäganden på ett sexuellt sätt.

  • Martina Valentin

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt