Skip to content

EU-domstolen: Inte åldersdiskriminering att avskeda 67-åringar

En man som blev uppsagd från Posten när han fyllde 67 gick till domstol för att uppsägningen klassad som otillåten åldersdiskriminering enligt EU-direktivet om likabehandling i arbetslivet. I ett förhandsavgörande konstaterar nu EU-domstolen att Sveriges 67-årsregel inte strider mot direktivet.

Södertörns tingsrätt begärde förhandsavgörande i ett mål mellan Posten AB och en av Postens före detta anställda.

Arbetstagaren hade sagts upp när han fyllde 67 och frågan var om den så kallade 67-årsregeln i lagen om anställningsskydd, LAS, innebär en otillåten åldersdiskriminering enligt direktivet om likabehandling i arbetslivet.

Enligt regeln har en arbetstagare ovillkorlig rätt att arbeta tills det att han eller hon fyller 67 år. EU-domstolen pekar på att det av direktivet framgår att särbehandling på grund av ålder inte utgör diskriminering om särbehandlingen motiveras av ett berättigat mål som rör exempelvis sysselsättningspolitik.

Domstolen menar att 67-årsregeln är berättigad på grund av att den bereder plats på arbetsmarknaden för yngre arbetstagare. Även att främjande av sysselsättning enligt praxis otvivelaktigt utgör ett berättigat mål för medlemsstaternas sysselsättningspolitik.

Domstolen beslutar därför att 67-årsregeln inte strider mot direktivet om likabehandling i arbetslivet.

 

Foto: Scanpix

  • Martina Valentin

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt