Skip to content

Dramatisk straffsänkning i HD för narkotikainnehav

En kvinna dömdes i hovrätten till ett år och sju månaders fängelse, bland annat för narkotikabrott, men HD ändrar nu domen till tre månaders fängelse. 

En kvinna stod i tingsrätten åtalad för bland annat grovt rattfylleri, olovlig körning och narkotikabrott. Hon erkände gärningarna men hävdade att hon inte hade menat att köpa MDPV utan att hon trott att det var amfetamin hon fått.

Tingsrätten fann det helt osannolikt att kvinnan skulle ha köpt MDPV istället för amfetamin då MDPV dels hade en helt annan dosering och dessutom ett betydligt högre pris. Domstolen hänvisade även till ett tidigare avgörande där hovrätten ansett att MDPV varit att likställa med ecstasy i farlighetshänseende.

Tingsrätten ansåg att kvinnans innehav om 14 gram motsvarade i vart fall 140 doser med ett straffvärde klart överstigande ett år. Domstolen dömde därför kvinnan för bland annat narkotikabrott till fängelse i ett år och sex månader.

I hovrätten hävdade kvinnan att hon nu var allvarligt motiverad att ta sig ur sitt mångåriga missbruk och yrkade därför på skyddstillsyn. Hovrätten ansåg dock att skyddstillsyn inte var aktuellt med tanke på den samlade brottslighetens straffvärde.

Domstolen menade också att narkotikabrottet i fråga utifrån praxis vid rena mängdresonemang låg närmare ett och ett halvt års fängelse, att jämföra med ett år, vilket tingsrätten ansett. Den samlade påföljden bestämdes till fängelse i ett år och sju månader.

Kvinnan överklagade på nytt och hävdade igen att MDPV borde jämställas med amfetamin och metaamfetamin, inte med ecstasy. Hon hänvisade till ett expertutlåtande som stödde hennes uppfattning. Hon ville att påföljden därför skulle bestämmas till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, eller att fängelsestraffet åtminstone skulle kortas ned.

Högsta domstolen bekräftar nu att den aktuella mängden MDPV i vart fall motsvarat 140 missbruksdoser. HD delar dock inte underinstansernas straffvärdesbedömning och understryker att man måste ta hänsyn till omständigheterna i fallet.

HD anser också att MDPV i straffvärdehänseende kan jämställas med amfetamin, och att kvinnan innehaft narkotikan som ett led i ett eget missbruk. Straffvärdet ska därför bedömas till två månaders fängelse.

Domstolen anser dock, mot bakgrund av yttrande från Kriminalvården, inte att kvinnan kan dömas till skyddstillsyn och behandling, utan bestämmer straffet för de samlade brotten till tre månaders fängelse.

  • Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt