Skip to content

Chokladtvist avgjord - Mars "M&M's" vinner över Krafts "M"

En varumärkestvist mellan Kraft Foods och Mars Sverige har avgjorts i tingsrätten. Mars "M&M's" vinner över Krafts "M".

De multinationella livsmedelsföretagen Kraft Foods AB och Mars Sverige AB tvistade i tingsrätten om respektive företags varumärken "M"och "M&M's". Kraft yrkade att Mars varumärkesregistrering skulle hävas då det är förväxlingsbart med deras "M", medan Mars å sin sida yrkade att Krafts varumärke "M" skulle hävas då det inte varit i verkligt bruk i Sverige under de senaste fem åren.

Parterna hade tidigare haft ett avtal om att Mars inte skulle sälja M&M's i de nordiska länderna för att undvika förväxling. Avtalet löpte ut 1998 och Mars har sedan dess marknadsfört sin produkt i Norden.

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att det står klart att varumärkesregistreringen "M" inte använts i sin registrerade form. I och för sig hade just bokstaven "M" använts men utan de symmetriska horisontella element som funnits i registreringen.

Domstolen anser att avvikelsen är beaktansvärd och att användningen därför inte kan godtas som verkligt bruk. Inte heller menar domstolen att Kraft inarbetat denna enklare version av kännetecknet "M". Därför hävs Krafts registrering i sin helhet.

Även del av Mars "M&M's" ska upphävas i enlighet med Mars medgivande eftersom att företaget inte använt märket för den aktuella varukategorin.

Kraft ska stå för Mars' rättegångskostnader.

  • Martina Valentin

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt