Skip to content

Bostadsrättsförening får sälja råvind - medlem får nöja sig med mindre källarförråd

En bostadsrättsförening i Göteborg som äger en fastighet beslutade att sälja fastighetens råvind till en medlem. En 47-årig man, också medlem, motsatte sig förslaget som innebar att han liksom alla andra skulle få ett något mindre källarförråd istället. Hovrätten avslår nu mannens överklagande.  

En bostadsrättsförening i Göteborg äger en fastighet. Föreningen bildades 2004 och upplåter totalt nio lägenheter med bostadsrätt. Sex av lägenheterna har förråd på vinden, två i källaren och en saknar förråd.

Paret som bor under vinden har begärt att få köpa 45 kvadratmeter av vinden. Vid ett möte i juni 2011 beslutade stämman att paret skulle få köpa ytan för 360 000 kronor.

En av de andra medlemmarna, en 47-årig man, röstade emot förslaget som innebar att han liksom alla andra skulle få ett något mindre källarförråd istället.

Föreningen har nu ansökt om att stämmans beslut ska godkännas.

Hyresnämnden konstaterade att ett byte från vindsförråd till källarförråd i rättspraxis ansetts vara en förändring av liten betydelse. Även byte till mindre förråd har ansett vara en förändring av liten betydelse. Nämnden gjorde motsvarande bedömning i mannens fall och godkände därför föreningsstämmans beslut om försäljning av yta på råvinden.

Hovrätten, som konstaterar att syftet med försäljningen, att ge ytterligare inkomster till föreningen, skäligen inte kan tillgodoses på något annat sätt. Överklagandet avslås nu därför.

  • Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt