Skip to content

Beskjuten brottsling nekas försäkringsersättning – trots överfallsskydd

En man som beskjutit en annan man och senare själv blivit beskjuten yrkade om rätt till ersättning från sitt försäkringsbolag med hänvisning till sin hemförsäkring som innehöll ett överfallsskydd. Mannen fick nej hos försäkringsbolaget och hovrätten ogillar nu, i likhet med tingsrätten, mannens talan.

En man som avtjänat ett fängelsestraff efter att ha skjutit en annan man yrkade vid tingsrätten om rätt till ersättning från sitt försäkringsbolag Folksam. Anledningen var att mannen vid två senare tillfällen blivit knivhuggen och skjuten av sitt tidigare offer.

Folksam vägrade dock att betala ut ersättning från mannens hemförsäkring som innehöll ett överfallsskydd. Bolaget menade nämligen att överfallen hade samband med mannens tidigare brottsliga handlingar vilket förhindrade utbetalning enligt försäkringsvillkoren.

Mannen ansåg dock att han genom sitt fängelsestraff sonat för sitt brott och att det aktuella villkoret var oskäligt och borde jämkas.

Tingsrätten menade att det fanns ett samband mellan mannens handlingar och vad som måste ses som senare hämndaktioner. Då domstolen inte heller ansåg att villkoret var oskäligt ogillades mannens talan.

Hovrätten fastställer nu tingsrättens domslut. Mannen ska betala Folksams rättegångskostnader i såväl tingsrätt som hovrätt.

  • Martina Valentin

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt