Skip to content

Advokatbyrå i tvist om utlämning av deponerade skuldebrev - får prövning i HD

Dove Enterprises Inc yrkade att en advokatbyrå skulle lämna ut två skuldebrev som de tidigare fått i uppdrag att förvärva och förvalta åt Dove. Byrån vägrade lämnat ut breven men förpliktigades av både tingsrätten och hovrätten att lämna ut dem i enlighet med ett depositionsavtal. HD meddelar nu prövningstillstånd.

Dove Enterprises Inc yrkade att Bird & Bird Advokat Kommanditbolag skulle lämna ut två skuldebrev.

Dove anförde att advokatbyrån i december 1996 fick i uppdrag att för Doves räkning förvärva de aktuella skuldebreven. Byrån fick efter förvärven i uppdrag att förvara skuldebreven. Trots att Dove flera gånger begärt att få ut skuldebreven har Bird & Bird vägrat lämnat ut dem.

Hovrätten fastställde dock tingsrättens dom och förpliktigade advokatbyrån att lämna ut de två skuldebreven i enlighet med ett depositionsavtal.

Bird & Bird anförde att byrån haft både Dove och ett annat bolag som klienter och att de bägge bolagen tvistar om vem som har rätt till breven. Enligt Bird & Bird kunde byrån inte lämna ut skuldebreven förrän det klargjorts vem som hade bäst rätt till handlingarna.

Byrån överklagade till Högsta domstolen, HD, och anförde att Sveriges Advokatsamfund delade byråns uppfattning att rättsläget inte gav byrån rätt att lämna ut breven.

HD meddelar nu prövningstillstånd i målet.

  • Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt