Skip to content

AD: Coop gör inget fel som säger upp arbetsskadad kvinna

En kvinna med en arbetsbelastningsskada sades upp från sitt jobb som kassörska på Coop trots att hon jobbat längst på butiken. Arbetsdomstolen anser inte att Coop diskriminerat kvinnan.

En kvinna sades upp från sin anställning som butiksbiträde på en Coop-butik efter 26 år. Hon hade då arbetat med halv sjukersättning sedan 12 år på grund av en förslitningsskada i höger arm. Skadan berodde på felaktig arbetsbelastning och kvinnan arbetade därför halvtid, i huvudsak med kassaarbete och lättare varuplockning.

Hon sades upp efter en omorganisation då övertalighet uppstod i butik. Vid tiden för uppsägningen hade hon längst anställningstid av de anställda i butiken.

Kvinnans fackförbund yrkade att uppsägningen skulle ogiltigförklaras och att Coop skulle betala sammanlagt 250 000 kronor i skadestånd för brott mot anställnings- respektive diskrimineringslagen

Coop menade att kvinnans anpassade arbetsuppgifter fick konsekvenser för övriga anställda som fick utföra de tunga lyft som kvinnan inte klarar av.

Arbetsdomstolen anser att kvinnan inte kunnat genomföra sitt arbete på samma sätt som de andra anställda på grund av sin skada och att det därför inte var det diskriminerande att frångå turordningsreglerna. Domstolen finner inte heller att Coop brustit i sin rehabiliterings- eller omplaceringsskyldighet.

Fackförbundets talan avslås därför och förbundet ska stå för Coops rättegångskostnader. En ledamot är skiljaktig och anser att Coop brutit mot diskrimineringslagen.

  • Martina Valentin

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt