Skip to content

2,3 miljoner kronor i ersättning när fastighet blev naturreservat

Ett bolag får 2,3 miljoner kronor i ersättning av staten sedan Länsstyrelsen beslutat att bilda ett naturreservat som omfattar stora delar av deras mark.

Ett bolag köpte en fastighet för 3,5 miljoner kronor men tre år senare beslutade Länsstyrelsen att bilda ett naturreservat i området. 190 hektar av bolagets fastighets totalarea om 210 hektar kom då att ingå i naturreservatets område som omfattades av restriktioner.

Företaget yrkade ersättning om 2,4 miljoner kronor från staten som medgav intrångsersättning om 1,8 miljoner kronor. För att fastställa värdet på fastigheten delades den upp i två delar, produktiv skogsmark och myrmark och såväl ortsprismetoden som avkastningsmetoden användes.

Mark- och miljödomstolen menar nu att ersättningen ska uppgå till 2,3 miljoner. Detta efter att domstolen gjort en sammanjämkning av parternas värderingar och de olika värderingsmetoderna. Staten ska dessutom betala bolagets rättegångskostnader.

  • Martina Valentin

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt