Skip to content

Vigselförrättare saknade tillstånd - par gifta ändå

På onsdagen beslutade regeringen att godkänna totalt 21 vigslar som tidigare ogiltigförklarats med anledning av att vigselförrättaren saknade rätt att viga paren.

En politiker i Uppsala hann viga ett 30-tal par innan hon upptäckte att hennes förordnande som borgerlig vigselförrättare hade upphört. I juridisk mening är paren ogifta. Det innebär bland annat att de inte har rätt att ärva varandra och att de inte har försörjningsplikt gentemot varandra.

Efter upptäckten meddelade politikern länsstyrelsen. Enligt Maria Näver vid länsstyrelsen har en vigselförrättare själv ansvar att känna till när förordnandet går ut. Politikern menar dock att det är Uppsala kommun som har gjort en miss.

- Det är kommunen som ska skicka in ansökan till länsstyrelsen och jag i min tur har trott att kommunen har gjort det. Alltså har jag handlat i god tro och vigt dem utan att förvissa mig om att kommunen faktiskt har gjort sin del, sa hon till Uppsala nya tidning i maj då det hela uppdagades.

Regeringen har nu beslutat att godkänna totalt 21 av de oförklarade vigslarna. Enligt Uppsala kommun är nu paren lagligt gifta från det datum de vigdes.

Foto: Scanpix

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt