Skip to content

Tingsrätten avvisar grupptalan om skadestånd till vanvårdade barn

Nacka tingsrätt har beslutat att avvisa den talan som föreningen "Vanvårdad och Bortglömd" har väckt om att Sveriges Kommuner och Landsting samt Stor-Stockholm skall betala skadestånd till medlemmar av föreningen.

I januari 2012 väckte föreningen "Vanvårdad och Bortglömd" så kallad grupptalan dels mot Sveriges Kommuner och Landsting, dels mot Stor-Stockholm.

Föreningen begärde att dess medlemmar skulle få ersättning  med 1 500 000 kr per medlem och grundade sin talan på den vanvård som föreningen hävdar att medlemmarna hade utsatts för under den tid när de som barn hade varit omhändertagna för samhällsvård.

Tingsrätten har bedömt att föreningen inte är behörig att föra talan enligt de bestämmelser som finns i lagen om grupprättegång och att det inte finns formella förutsättningar att i sak pröva talan i något av målen.

Eftersom tingsrätten har avvisat föreningens talan kommer domstolen inte att pröva om det finns en rätt till skadestånd på det sätt som föreningen har hävdat.

 

 

 

Illustration:Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt