Skip to content

Tingsrätt hänger ut åtalade på Internet - publiceringen strider mot PuL

Som enda tingsrätt i landet publicerar Gotlands tingsrätt namn på åtalade personer på sin hemsida. Datainspektionen förelägger nu tingsrätten att upphöra med detta eftersom publiceringen strider mot personuppgiftslagen.

På sin webbplats publicerar Gotlands tingsrätt så kallade uppropslistor som innehåller namn på parter i mål och ärenden.

Datainspektionen konstaterar nu, efter en granskning, att det är kränkande i personuppgiftslagens mening.

- Eftersom uppgifter på Internet kan få en så stor och snabb spridning krävs det en särskild försiktighet när personuppgifter publiceras på Internet. I detta fall har bland annat uppgifter på personer som är brottsmisstänkta men inte dömda publicerats. Det är uppenbart att det kan orsaka de berörda stort obehag att sådana uppgifter sprids, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund, i ett pressmeddelande.

Tingsrätten har åberopat offentlighetsprincipen som stöd för sin publicering. En förklaring som Göran Gräslund dock inte köper.

- Men att en handling är allmän och inte omfattas av sekretess innebär inte att det per automatik är fritt fram att publicera den på nätet, säger han i ett pressmeddelande.

Dagens Juridik har sökt Mikael Mellqvist, lagman vid Gotlands tingsrätt, för en kommentar utan resultat.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt