Skip to content

Student anmälde inte ändrade förhållanden till CSN - döms för bidragsbrott

En student som ansökt och beviljats studiemedel för heltidsstudier åtalades för bidragsbrott sedan det uppdagats att han egentligen bara läste en kurs. Mannen friades i tingsrätten men döms nu i hovrätten.

En student ansökte om och beviljades studiemedel för heltidsstudier under en termin men läste bara en kurs som omfattade sju och en halv högskolepoäng, vilket motsvarar en fjärdedels termin.

Studenten åtalades för bidragsbrott, men hävdade att han haft för avsikt att läsa fler kurser men inte gjort det. Han hävdade att ha inte kände till att han var skyldig att informera CSN om de ändrade förhållandena.

Tingsrätten fann att studenten då han ansökte om studiemedel haft för avsikt att läsa hela terminen och därför inte lämnat någon oriktig uppgift i ansökan.

Mot bakgrund av studentens psykiska hälsotillstånd fann rätten att hans underlåtenhet att informera om de ändrade uppgifterna varken berodde på uppsåt eller grov oaktsamhet. Tingsrätten ogillade därför åtalet.

Rättens ordförande var skiljaktig och anförde att studenten måste ha misstänkt att han var anmälningsskyldig och att han därför borde dömts för vårdslöst bidragsbrott.

Hovrätten finner också att studenten tidigare beviljats studiemedel och fått information om skyldigheten att anmäla ändringar. Underlåtenheten att göra så har varit uppsåtlig och studenten ska därför dömas för bidragsbrott till villkorlig dom och dagsböter.

Foto: Scanpix

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt