Skip to content

Statskontoret vill stärka skyddet för anställda som slår larm om korruption

Det är inte arbetsgivare eller myndigheter som upptäcker korruption i kommuner och landsting utan privatpersoner och journalister, enligt en granskning som Statskontoret gjort. För att öka anmälningsbenägenheten föreslås nu stärkt skydd för anställda som slår larm.

Statskontoret har tillsammans med Brottsförebygganderådet, Brå, genomfört en kartläggning av korruption i kommuner och landsting. Det rapporterar Svenska Dagbladet.

Enligt den granskning som gjorts står Brå bara för en bråkdel av de upptäcka korruptionsfallen i Sverige. Kommuner har inte heller visat sig vara intresserade av att uppmärksamma problemen med den negativa publicitet som blir som följd. Det är istället privatpersoner och journalister som står bakom de flesta anmälningarna, 71 procent, enligt tidningen.

Granskningen visar att antalet kommuntjänstemän som svarar att de någon gång blivit erbjudna en muta har fördubblats till 12 procent mellan åren 2008 och 2011, medan antalet anmälningar legat konstant.

Några av de problem som pekats ut är dålig kunskap om regler, minimal kontroll samt svagt skydd för dem som larmar. Statskontoret, som överlämnade sin kartläggning till regeringen på måndagen, förslår nu bland annat ökat skydd för anställda som slår larm.

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt