Skip to content

Socialtjänst lämnade ut sekretessbelagd handling till fel person – JO kritisk

En kvinna som fått ut ett biståndsbeslut från socialtjänsten fick även ut ett beslut avseende en annan person. Socialtjänsten får nu JO-kritik för sin hantering.

Efter anmälan konstaterar nu Justitieombudsmannen, JO, bland annat att en myndighet som hanterar sekretesskänsliga dokument måste ha väl fungerande rutiner och tjänstemän som är medvetna om vikten av noggrannhet när handlingar hanteras.

Att en handling med sekretesskänsliga uppgifter lämnas ut felaktigt som i det aktuella fallet är enligt JO inte acceptabelt. Hanteringen förtjänar därför kritik, menar JO.

Då det verkar vara fråga om ett enstaka misstag finner JO dock inte skäl att gå vidare med saken, och noterar även att kommunen vidtagit åtgärder för att minimera risken för liknande händelser i framtiden.

Gustaf Blomberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt