Skip to content

Socialstyrelsen: SOS Alarm uppfyller inte kraven i patientsäkerhetslagen

SOS Alarm följer upp för få samtal för att ha insyn i om bedömningar av vårdbehov och prioriteringar av ambulanser sker på ett tillfredsställande sätt. Det menar Socialstyrelsen som nu riktar kritik mot SOS Alarm för att inte uppfylla kraven i patientsäkerhetslagen.

År 2011 inledde Socialstyrelsen en nationell granskning av SOS Alarm Sverige AB, vilket ledde till att ett antal krav ställdes på vårdgivaren. Det är resultatet av vårdgivarens åtgärder som Socialstyrelsen nu kritiserar.

– SOS Alarm har redovisat åtgärder som sedan inte vidtagits. Dessa måste omsättas i praktiken och följas upp om de ska ha effekt, säger Socialstyrelsens inspektör Maria Carlund i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen anser att SOS Alarm inte har uppfyllt de krav som patientsäkerhetslagen ställer på ledning, planering och kontroll av verksamheten i den utsträckning att god hälso- och sjukvård garanteras. Framförallt, menar de, saknas egen kvalitetskontroll i form av uppföljning av samtalen, både vad gäller bemötande av patienter och medicinsk bedömning.

– Det är mycket viktigt att minimera risker i den prehospitala akutsjukvården eftersom misstag kan vara livsavgörande. Säkerhetsarbetet är centralt och vi ser allvarligt på dessa brister, säger Maria Carlund i ett pressmeddelande.

SOS Alarm har medgivit brister i bedömningar och prioriteringar av samtal och uppger att samtalsuppföljning är det främsta sättet att förbättra verksamheten. Socialstyrelsen anser därför att det är anmärkningsvärt att SOS Alarm under 2010 inte har genomfört några samtalsuppföljningar alls.

Under senare delen av 2011 har 715 samtal avlyssnats, men hittills har SOS Alarm inte dragit några slutsatser utifrån dessa. De har inte heller återkopplat resultaten till personalen.

SOS Alarm framhåller att företaget genomgått en stor omorganisation under 2011, vilket påverkat rutiner och patientsäkerhetsarbete. Något som Maria Carlund inte köper.

– Det är oacceptabelt att vårdgivaren inte har säkerställt en bibehållen kontroll av kvaliteten i samband med förändringarna, säger hon i ett pressmeddelande.

Foto: Scanpix

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt