Skip to content

Riksdagen slopar krav på sterilisering vid könsbyte

Riksdagen har beslutat att det omdebatterade steriliseringskravet för den som vill byta kön ska avskaffas. Förändringen ska träda i kraft senast i juli nästa år.

I dag finns krav på att den som vill ändra könstillhörighet måste vara steriliserad. Den bestämmelsen ska, efter viss debatt i riksdagen, nu avskaffas - men först efter att en pågående utredning om hur ändringen påverkar andra bestämmelser är klar.

Idag är det också krav på att den som vill byta kön måste vara svensk medborgare och ogift. Även dessa bestämmelser slopas och riksdagen anser också att utländska domar och beslut om ändrad könstillhörighet ska vara giltiga i Sverige under vissa förutsättningar.

Lagändringarna gäller från och med januari 2013.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt