Skip to content

Resenär reste med förfalskat pass - HFD ska pröva om SAS ska betala straffavgift

Migrationsverket beslutade att flygbolaget SAS skulle betala en avgift om 40 000 kronor för att ha brustit i sin kontrollskyldighet. Detta sedan en av bolagets passagerare hade tagit sig in i Sverige med förfalskat pass.

SAS uppgav att man hade kontrollerat samtliga passagerare vid bolagets flygning och inte fattat misstanke om bristfälliga eller förfalskade dokument.

Förvaltningsrätten konstaterade att kontrollskyldigheten innebär att transportören bör kunna upptäcka avsaknad av eller förfalskade handlingar, men att det inte är fråga om krav på expertkunskap.

SAS kunde inte visa någon redogörelse från personalen vid det aktuella kontrolltillfället om förhållandena i det enskilda fallet. Därmed hade SAS inte visat att bolaget gjort vad det kunnat för att kontrollera nödvändiga handlingar, menade förvaltningsrätten.

Kammarrätten biföll dock SAS:s överklagande och undanröjde underinstansernas avgöranden.

Bolaget kunde enligt domstolen inte anses ha brustit i sin kontrollskyldighet. Detta då flygbolaget faktiskt kontrollerade passagerarna samt att den ifrågavarande passhandlingen var en mycket skicklig förfalskning.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, beslutar nu, efter Migrationsverkets överklagande, att ta upp målet till prövning.

  • Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt