Skip to content

Redovisningskonsult hade rätt att dra av utbildningskostnader - vinner i HFD

En redovisningskonsult som genomgått en utbildning som var nödvändig för att hon skulle få vara kvar som medlem i Redovisningskonsulternas Riksförbund fick inte dra av kostanden för utbildningen enligt Skatteverket. Efter att ha passerat alla instanser har hon nu slutligen fått rätt mot skatteverket i Högsta förvaltningsdomstolen.

En redovisningskonsult hade yrkat avdrag för kostnader för att genomgå Svenska Redovisningskonsulters Riksförbunds auktorisationsprogram.

Programmet bestod av kurser i beskattning, ekonomistyrning, handelsrätt och redovisning och var nödvändiga för att bli auktoriserad konsult och för medlemskap i SRF.

Enligt förvaltningsrätten hade konsulten inte denna kompetens sedan tidigare och programmet skulle därför uppfattas som en grundutbildning för vilken avdrag inte medges.

Kammarrätten beviljade dock avdrag med 54 000 kronor med motiveringen att programmet lett till att konsulten kunnat fortsätta sin verksamhet som auktoriserad men dock inte inneburit någon förändring av hennes verksamhet i sak.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, anmärker, efter Skatteverkets överklagande, att den skattskyldige i det aktuella fallet haft en omfattande praktisk erfarenhet som redovisningskonsult, men saknat den formella kompetens som behövs för automatisk auktorisation. Hon har därför genomgått den aktuella utbildningen, som enligt HFD omfattar områden som har ett klart samband med verksamheten.

Utbildningen har också ostridigt varit till nytta i denna och kan heller inte anses som en personlig levnadskostnad. Avdrag ska därför medges och Skatteverkets överklagande avslås.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt