Skip to content

Polisens förundersökning tog så lång tid att brottet preskriberades - får JO-kritik

Polismyndigheten i Västra Götaland utredde en brottsmisstanke så långsamt att brottet hann preskriberas innan utredningen var slutförd. Justitieombudsmannen riktar nu kritik mot polismynidgheten.  

En man anmälde en polismyndighet och en åklagarkammare till Justitieombudsmannen, JO.

Mannen och hans sambo hade vid ett tjugotal tillfällen utsatts för skadegörelse då däcken på deras bilar punkterats.

Efter att de lyckats filma en skadegörelse inleddes förundersökning om ofredande och skadegörelse. Förundersökningen lades ner men återupptogs sedan gällande den filmade skadegörelsen.

Efter en tid lade åklagaren ner förundersökningen för att brottet preskriberats.

JO konstaterar att efter att förundersökningen återupptagits gav förundersökningsledaren polisen direktiv för hur förundersökningen skulle bedrivas.

JO anför också att polisen, trots upprepade påminnelser från förundersökningsledaren, inte vidtagit någon åtgärd förrän efter över ett halvår. Och när förundersökningen sedan redovisades för åklagaren var brottet preskriberat.

JO uttalar att även om åklagaren borde ha påmint om preskriptionstiden ligger huvudansvaret för att utredningen bedrivs så skyndsamt som möjligt hos polisen, speciellt med hänsyn till de upprepade påminnelserna.

JO kritiserar nu därför polisen för att anmälan inte blivit utredd på det sätt som krävs.

Therese Åkerlund

Foto: Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt