Skip to content

Polis som försökt köpa sex på strippklubb nekas prövningstillstånd i Högsta domstolen

En polisman åtalades i tingsrätten för försök till köp av sexuell tjänst och olaga hot alternativt ofredande.

Han påstods ha försökt köpa sexuella tjänster av två strippdansöser. Han påstods också ha hotat den ena dansaren genom att säga att klubben och dess chefer skulle få ”ett helvete” i samband med att hon sett polismannens pistol skymta fram.

Tingsrätten dömde polismannen mot sitt nekande för försök till köp av sexuell tjänst. Åtalet om olaga hot alternativt ofredande ogillades dock. Dansaren hade uppgivit att hon blivit rädd främst med anledning av pistolen. Men då det enligt rätten inte kunde styrkas att mannen haft pistol med sig kunde uttalandet varken utgöra olaga hot eller ofredande.

Domen överklagades till hovrätten. Polismannen yrkade att åtalet skulle ogillas och i andra hand att gärningen utgjort ett straffritt otjänligt försök. Detta eftersom dansarna och deras manager uppgett att det inte går att köpa några sexuella tjänster på klubben.

Hovrätten konstaterade dock att tjänster med erotiskt syfte såldes på klubben, och att polismannen därför måste ha trott att det var rimligt att han skulle kunna ha förverkligat sin avsikt. Försöket bedöms därför som straffbart. I övrigt instämde hovrätten med tingsrättens bedömning.

Högsta domstolen beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd. Hovrättens avgörande står därmed fast.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt