Skip to content

Petter Asp - en av EU-kommissionens 20 utvalda experter som ska granska europeisk straffrätt

Professor Petter Asp
Professor Petter Asp

Petter Asp, professor i straffrätt vid Stockholm universitet, blir en av de 20 experter som har handplockats av EU-kommissionen för att granska EU:s straffrättsliga politik.

I och med Lissabonfördraget 2009 stärktes  det straffrättsliga samarbetet i unionen. EU- kommissionen beslutade att tillsätta en rådgivande expertgrupp som borgar för att harmoniseringen av straffrätten sker i överstämmelse med grundläggande rättsstatliga principer.

- Expertgruppen har bland annat till uppgift att bistå vid bedömningen av om straffrättsliga åtgärder är nödvändiga eller om till exempel administrativa åtgärder är att föredra, men också att bidra till att klarlägga andra frågor - till exempel hur långt EU:s befogenheter att utfärda straffrättsliga föreskrifter inom olika områden sträcker sig,  säger Petter Asp. 

Gruppen består av 20 handplockade forskare och praktiker från hela EU. Ett konstituerande möte kommer att hållas den 19 juni i Bryssel. Expertgruppen kommer sedan att mötas två till tre gånger per år. 

Petter Asp har tidigare tillsammans med sina kolleger i European Criminal Policy Initiative publicerat "A Manifesto an European Criminal Policy"  som tar sikte just på den framtida straffrättspolitiken inom EU.

Forskningsgruppen arbetar för närvarande - med stöd av både Ragnar Söderbergs stiftelse och EU – med att ta fram ett motsvarande manifest avseende det straffprocessuella samarbetet inom EU.

 

 

 

Foto: Stockholms universitet

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt