Skip to content

Övervakningsintresset väger tyngre än integritets-intresset - tingsrätt får spara övervakningsbilder

Länsstyrelsen i Västerbottens län gav Skellefteå tingsrätt tillstånd att övervaka domstolens lokaler med tolv kameror. Tingsrätten fick dock inte spara bildmaterialet och fick nej även hos Förvaltningsrätten i Umeå.

Kammarrätten gör dock en annan bedömning. Enligt rätten väger övervakningsintresset tyngre än integritetsintresset, och ger nu därför tingsrätten rätt att spela in material från kamerorna.

”Intresset av övervakning väger tungt eftersom det är angeläget att kunna öka tryggheten för dem som vistas i domstolens allmänna utrymmen. För att öka möjligheterna att komma tillrätta med sådana problem och kunna lagföra förövarna kan det också vara en förutsättning att bilderna spelas in och bevaras”, skriver kammarätten i sin dom.

I domskälen hänvisar kammarrätten till att Högsta förvaltningsdomstolen i flera avgöranden har uttalat att integritetsintresset måste anses vara mindre starkt när det gäller platser där enskilda som kan utsättas för övervakning samtidigt är de som riskerar att drabbas av den brottslighet som övervakningen syftar till att motverka (bland annat RÅ 2001 ref. 39 och 2003 ref. 7).

Foto: Fredrik Sandberg / Scanpix

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt