Skip to content

Nya lagar och förordningar vid halvårsskiftet 2012

Den första juli 2012 träder nya lagar och förordningar i kraft, som bland annat rent praktiskt innebär förändring för nämndemän i kammarrätterna.

Det sker bland annat förändringar i brottsbalken, lagen om handel med finansiella instrument, lagen om elektronisk kommunikation, vapenlagen, lagen om kollektivtrafik, jaktlagen med många fler.

Även en rad nya lagar har trätt eller träder i kraft såsom yrkestrafiklagen, taxitrafiklagen, lagen om vissa försvarsmaktsanställningar samt kustbevakningsdatalagen.

Rent praktiskt innebär några av ändringarna att hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning i fortsättningen ska benämnas hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Även att nämndemän inte längre ska medverka i kammarrätterna i mål om bland annat arbetslöshetsersättning samt att mutbrottslagstiftningen reformerats.

Foto: Scanpix

  • Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt