Skip to content

Nils-Eric Schultz om kritiken från JK: ”Beslutet kan bryta mot förvaltningslagen”

På tisdagen fick statsåklagare Nils-Eric Schultz allvarlig JK-kritik sedan han, som JK ser det, "reservationslöst" sagt till flera medier att Scanias vd skulle komma att delges misstanke om brott. Enligt Nils-Eric Schultz själv kan beslutet bryta mot lagen.

Hösten 2010 gick Nils-Eric Schultz ut i flera medier och berättade att Scanias vd riskerade åtal. Brottsmisstankarna handlade om mutbrott i samband med Scanias affärer i Irak i början av 2000-talet.
För ett år sedan, i juni 2011, meddelade Nils-Eric Schultz dock att han inte längre planerade att delge bolagets vd misstanke om brott.

Kort därefter anmälde Scania och dess vd, som hela tiden nekat till brott, Schultz till JK. Skadan var, enligt honom, redan skedd. Dels då han personligen känt sig utpekad men också då Scanias anseende utomlands skadats eftersom åklagarens uppgifter spridit sig även i internationell media.

tisdagen meddelade JK sitt beslut som innebär allvarlig kritik mot åklagaren.

- Att kritisera en åklagare är allvarligt naturligtvis, säger justitiekansler Anna Skarhed till Svenska Dagbladet.

Scanias vd är lättad över beslutet.  

– Det är skönt att JK säger att den här typen av uttalanden är olämpliga, säger han till TT.

Nils-Eric Schultz däremot är förvånad över beslutet.  

-Jag tycker det är konstigt att jag kritiseras utan att jag getts möjlighet att yttra mig innan. Jag tror inte att detta är förenligt med förvaltningslagen, säger han.

Schultz hävdar att han inte har sett anmälan utan att han fick kännedom om detta och JK:s beslut via medier.

-Jag anser inte att det var rätt beslut. Jag har grund för det jag har sagt i form av meddelarfrihet och jag tror inte att beslutet hade blivit detsamma om jag hade fått ge min version först.

Foto: Scanpix

  • Alt-texten
    Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt