Skip to content

MiÖD: Ifrågasatt trovärdighet borde ha resulterat i muntlig förhandling

En familj som fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd fick efter överklagande även avslag i migrationsdomstolen. Migrationsöverdomstolen konstaterar att underinstansen brustit i handläggningen av ärendet och återförvisar nu det för ny handläggning.

Migrationsverket beslutade i juli 2011 att avslå en rysk familjs ansökningar om uppehållstillstånd samt avvisa dem.

Verket motiverade beslutet med att deras berättelse inte framstod som trovärdig och att det därmed inte var sannolikt att de var i behov av skydd.

Migrationsdomstolen avslog därefter deras överklaganden, samt deras yrkande om muntlig förhandling.

Familjen överklagade till Migrationsöverdomstolen, MiÖD, och anförde bland annat att migrationsdomstolen genom att inte företa muntlig förhandling inte kunnat bilda sig en egen uppfattning av de påstådda trovärdighetsbristerna.

MiÖD hänvisar till MIG 2009:30 där MiÖD uttalat att behovet av muntlig förhandling är särskilt framträdande i mål där en bedömning av trovärdigheten har omedelbar betydelse.

MiÖD finner nu att en muntlig förhandling inte kan anses ha varit obehövlig. I och med migrationsdomstolens brister i handläggningen återförvisar nu MiÖD målet till migrationsdomstolen för ny handläggning.

Foto: Scanpix

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt