Skip to content

Mårten Schultz utsedd till årets lärare 2012

Mårten Schultz, professor i civilrätt med inriktning skadeståndsrätt vid Stockholms universitet, är en av fyra mottagare av priset Årets lärare 2012. 

Priset består av 50 000 kronor och ett diplom som delas ut av universitetets rektor i samband med promotions- och installationshögtidligheten i Stockholms stadshus den 30 september.

I motiveringen står att Mårten Schultz utses till Årets lärare 2012 "för sin engagerade och uppskattade undervisning i civilrätt. Med utgångspunkt i föreställningen att juridikämnet är en disciplin som bygger på argumentation, väljer han att aktivt skapa förutsättningar för interaktion och samarbete. Med olika innovativa grepp som utnyttjandet av sociala medier i undervisningen strävar Mårten efter att överbrygga avståndet mellan studenter och lärare och möjliggör samtidigt snabb och effektiv återkoppling på studenternas lärande. En särskild förtjänst är att han förmår möta studenter och andra på helt olika nivåer, och med väl valda praktiska exempel närma sig svåra teoretiska grundproblem."

Nomineringar till årets lärare kan göras av studenter och kollegor vid Stockholms universitet men det slutgiltiga beslutet fattas av universitetets rektor. Varje år utses en lärare vid respektive fakultet. Vid de andra fakulteterna utsågs:

- Franco Pauletto, Institutionen för franska italienska och klassiska språk, Humanistiska fakulteten
- Magdalena Rosell, Insitutionen för biovetenskaper och näringslära, Naturvetenskapliga fakulteten
- Maria Wendt, Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt