Skip to content

Man hotade att "döda och pissa" på civilklädd polis – fälls av splittrad hovrätt

En man som åtalas för hot mot tjänsteman sedan han bland annat uttalat att han skulle ”döda och pissa” på en civilklädd polis i samband med en fordonskontroll friades i tingsrätten. Hovrätten gör nu en annan bedömning.  

Två civilklädda poliser utförde fordonskontroll av en bil.

Passageraren gick då ur bilen och närmade sig den ena polismannen på ett hotfullt sätt och uppgavs även ha fällt hotfulla uttalanden. Han började sedan knuffa den andra polisen, och poliserna blev tvungna att använda pepparsprej och lägga ner mannen på marken med handfängsel.

Tingsrätten konstaterade att det inte var styrkt att polismännen legitimerat sig för mannen och att de därför heller inte åtnjöt tjänstemannaskydd. Rätten bedömde också att de uttalanden som gjorts framstod som mer provocerande än hotfulla. Åtalet ogillades därför.

Hovrätten ändrar nu efter överklagande tingsrättens dom och dömer mannen för ett fall av hot mot tjänsteman till dagsböter.

Rätten finner det styrkt att mannen sagt till den ena polismannen att han skulle ”döda och pissa” på honom. Av den tilltalades beteende att döma finner rätten även att han visste att han hade med poliser att göra. Mannen har därför med hot om våld förgripit sig på den ena polismannen i dennes tjänsteutövning.

Två domare är skiljaktiga och finner, med hänsyn till oklarheterna kring hur den tilltalade uttryckt sig, inte hotet styrkt.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt