Skip to content

Man fångade 13 000 fåglar - döms till fängelse även i hovrätten

En 39-årig man som fångade drygt 13 000 vilda fåglar dömdes i tingsrätten till ett och ett halvt års fängelse för grovt djurplågeri och grovt jaktbrott. Hovrätten, som anser att mannen även ska dömas för grovt artskyddsbrott, fastställer nu underinstansens påföljdsval.  

En 39-årig man dömdes i tingsrätten till ett och ett halvt års fängelse för djurplågeri och grovt jaktbrott efter att ha fångat in och hållit ett stort antal vilda fåglar.

39-åringen hade plockat ägg och fågelungar direkt ur bon och fångat vuxna fåglar med hjälp av nät och fällor. Det hade delvis rört sig om småfåglar, men också ett flertal större rovfåglar som ugglor och hökar. Sammantaget hade över 13 000 vilda fåglar fångats.

Mannen uppgav själv att han hade ett stort intresse för fåglar och haft ett system där han fångade in fåglar och matade in uppgifter om dem i en databas. Han menade även att han tagit hand om ett flertal skadade fåglar och behållit vissa i avelssyfte.

Vid en husrannsakan hos honom påträffades flera hundra stycken fåglar som förvarades i olika hägn. 39-åringen menade dock att han aldrig velat utsätta fåglarna för lidande utan att han bara velat hjälpa dem.

Två veterinärer som kallats till mannens hem vittnade om att djurhållningen i fråga varit undermålig och anmärkte bland annat på att de inhägnade fåglarna haft det för mörkt, trångt och smutsigt. Men också att luften var dålig samt att vissa fåglar även var skadade.

Vissa fåglar beskrevs som välskötta och i gott skick, men alla vilda djur hade genomgående för små burar och ett flertal hade fjäderskador. Det hade inte funnits några tecken på att det, så som 39-åringen själv uppgivit, hade förekommit rehabilitering av fåglar. Den tilltalade verkade snarast ha ett stort fågelintresse som ”spårat ur”, även om han också föreföll ha en stor kompetens på området.

Tingsrätten konstaterade att mannens erkännande vann stöd av övrig utredning och att jaktbrottet i fråga, med hänsyn till mannens vanemässiga jakt och då ett 70-tal av fåglarna bedömdes som särskilt skyddsvärda, skulle bedömas som grovt.

Rätten ansåg dock att förvaringen av fåglarna fick ses som en efterhandling till jaktbrottet och ogillade åtal om artskyddsbrott.

Genom att under åtminstone flera månader förvara fåglarna i undermåliga förhållanden och genom att inte ge vård till skadade fåglar ansåg rätten även att mannen gjort sig skyldig till djurplågeri.

Påföljden bestämdes till ett och ett halvt års fängelse, även om tre ledamöter i rätten var skiljaktiga och ansåg att två års respektive ett års fängelse hade varit påkallat.

Mannen överklagade och yrkade att han skulle dömas för brott av normalgraden och att påföljden under alla förhållanden skulle sättas ner.

Hovrätten gör nu samma bedömning som tingsrätten i fråga om skuld, men anmärker att en förvaring av fåglar som pågår under så lång tid att de måste matas inte kan anses som en efterhandling till jaktbrottet, utan ska bedömas som ett självständigt brott mot artskyddsförordningen. Den tilltalade döms nu därför även för grovt artskyddsbrott.

Domstolen anmärker, i fråga om påföljd, att jakten inte gått ut på att döda fåglarna, men att drygt 200 fåglar ändå dött i samband med infångandet. Syftet med jakten är ändå en förmildrande omständighet, samtidigt som den bristfälliga djurhållningen och det faktum att mannen tagit fågelungar och ägg direkt ur bona är försvårande.

Straffvärdet uppgår enligt hovrättens mening till ett och ett halvt års fängelse och tingsrättens dom ska därför inte ändras i denna del.

Foto: Scanpix

  • Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt