Skip to content

Mäklare gjorde sig onåbar för uppdragsgivare under nästan två månader - varnas

Fastighetsmäklarnämnden, FMN, varnar en mäklare som i stort sett inte varit kontaktbar under nästan två månader och som dröjt 13 dagar med att bekräfta uppsägningen av ett uppdragsavtal.

I maj 2011 tecknade en kvinna ett förmedlingsuppdrag med en mäklare gällande en viss fastighet. En visning hölls kort därpå.

I början av juli försökte kvinnan utan framgång att få kontakt med mäklaren då hon ville sänka utropspriset. Efter en vecka lämnade kvinnan ett nytt meddelande till mäklaren. I mitten av juli lovade mäklaren att återkomma dagen därpå, vilket han dock inte gjorde.

Efter flera obesvarade e-postmeddelanden sade kvinnan till slut upp avtalet den 10 augusti via e-post. Först den 23 augusti bekräftade mäklaren uppsägningen efter flera påstötningar från kvinnan. Mäklaren förklarade sin frånvaro med en privat angelägenhet i form av ett bröllop.

Fastighetsmäklarnämnden, FMN, konstaterar att en mäklare är skyldig att vara aktiv i sitt förmedlingsuppdrag, vilket innefattar att vara uppmärksam på uppdragsgivarens önskemål. Den som skickar en försändelse till en fastighetsmäklare ska kunna utgå ifrån att den tas emot utan dröjsmål och att den i förekommande fall också föranleder mäklaren att vidta de åtgärder som krävs.

FMN anser att mäklaren, genom att inte vara kontaktbar samt genom att dröja med att bekräfta uppsägningen, agerat i strid med god fastighetsmäklarsed. Han meddelas därför en varning.

Foto: Scanpix

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt