Skip to content

Kammarrätten godkänner ordningsvakt trots rattfylleridom

I likhet med Länsstyrelsen nekade Förvaltningsrätten en man godkännande att få anställning hos ett bevakningsföretag då denne dömts för rattfylleri. Kammarrätten gör nu en annan bedömning.

Länsstyrelsen nekade en man som dömts för rattfylleri godkännande att få anställning hos ett bevakningsföretag med hänvisning till att han inte uppfyllde kraven på laglydnad.

Förutom en rattfylleridom har mannen även vid två tillfällen kört fordon utan att fordonsskatten varit betald. Vid det ena tillfället var dessutom fordonet belagt med körförbud.

Mannen, som utan framgång klagade till förvaltningsrätten, har nu vänt sig till kammarrätten.

Kammarrätten tar i sin bedömning i frågan hänsyn till både brottens art och svårighetsgrad. Rätten konstaterar att alkoholkoncentrationen i mannens utandningsluft då rattfylleriet begicks var 0,11 milligram per liter, det vill säga precis över gränsen för vad som räknas som rattfylleri. Rätten konstaterar också att mannen, som har arbetat som ordningsvakt sedan 1986, inte dömts för brott tidigare.

Kammarrätten finner därför att brottet och de övriga förseelserna inte utgör grund för att avslå hans ansökan om godkännande för anställning hos ett auktoriserat bevakningsföretag. Rätten bifaller därför överklagandet.

Anna Berntorp

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt